შპს “ჯიველი” – თელავი

შპს “ჯიველი” – თელავი

დანადგარის შესახებ:

წარმადობა – 1,6
მოცულობა (მ3)- 2,95
წონა (კგ) – 143
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ (დიამეტრი) (სმ) – 1330х1330х2380