კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – ქუთაისი

კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – ქუთაისი

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 1
მოცულობა (მ3) – 1,7
წონა (კგ) – 120
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1250х3000х950