კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – საგურამო

კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – საგურამო

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 0,6
მოცულობა (მ3) – 1,06
წონა (კგ) – 40
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1250х1500х950