კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – ტაბახმელა

კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – ტაბახმელა

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 1
მოცულობა (მ3) – 1,9
წონა (კგ) – 98
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1000x1000x2380