კიკეთში კერძო სახლისთვის 5 მუდმივ მცხოვრებზე გათვლილი 1 მ³ წარმადობის დანადგარი SANI 5

კიკეთში კერძო სახლისთვის 5 მუდმივ მცხოვრებზე გათვლილი 1 მ³ წარმადობის დანადგარი SANI 5