შპს “ნინო 111” – სიღნაღი

შპს “ნინო 111” – სიღნაღი

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 3
მოცულობა (მ3) – 5,9
წონა (კგ) – 225
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1710х1710х2380