შპს “ფაუდერპროჯექთ.ჯი” – ბახმარო

შპს “ფაუდერპროჯექთ.ჯი” – ბახმარო

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 6
მოცულობა (მ3) – 10
წონა (კგ) – 715
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 2000х2160х2530