შპს “ქამ” – მცხეთა/სოფ.მუხრანი

შპს “ქამ” – მცხეთა/სოფ.მუხრანი

დანადგარის შესახებ:

წარმადობა (მ3) – 4
მოცულობა (მ3) – 7,5
წონა (კგ) – 271
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 2000х2000х2380