შპს “თი ენდ ჯი” – მცხეთის რაიონი

შპს “თი ენდ ჯი” – მცხეთის რაიონი

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 20
მოცულობა (მ3) – 31,2
წონა (კგ) – 1050
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 2450х7000х2300