სოფელ ორბეთში კერძო სახლისთვის 5 მუდმივ მცხოვრებზე გათვლილი 1მ³ წარმადობის დანადგარი SANI 5

სოფელ ორბეთში კერძო სახლისთვის 5 მუდმივ მცხოვრებზე გათვლილი 1მ³ წარმადობის დანადგარი SANI 5