სს კორძაძის საადვოკატო ბიურო – უჯარმა

სს კორძაძის საადვოკატო ბიურო – უჯარმა

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3 / 24 სთ)– 0.8
მოცულობა (მ3) – 1,6
წონა (კგ) – 93
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1000x1000x2380